Categories
Other

Азбука за редки думи

Редки думи има сума,
редки думи все сме чели.

Който каже рядка дума,
но най-рядка- той печели.
Хайде, почваме, ей-руп,
казвам а в т о м о т о к л у б.

Хич не е то нещо рядко-
всеки ще ти отговори,
че там мама или татко
карат курса за шофьори.

Е добре, но А Р Х И М Е Д?
Мислиш, че е делва с мед?
– Вече прекаляваш доста:
Архимед, е оня с лоста.

– С "Б"- ли? Тук те пипнах – б р о й л е р!
Да не мислиш, че е бойлер?
Мия се с вода от бойлер,
ще обядвам печен бройлер.

– С "Г" например! Г у т а п е р ч а!
– Не че искам да се перча,
но не е то рядка дума,
а суровина за гума.

– Какаду? – Това е вид
папагал най- гласовт.
Често бива по писклив,
дори и от локомотив.

– "У" ли? С "У" ги има сума.
– Да, обаче рядка дума!
– У М например. Туй не е ли
рядко нещо?
– Е, спечели.

/1978 Марко Ганчев/
/от моето детство/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.