Categories
Everyday life

Какво става с мечтите понякога…

Чаках с нетърпения това лято… за да бъде по-хубаво от това:

SL742078… но вече не чакам нищо. Всичко свърши.

Казах си: “страх ме е да я изгубя”… а отсреща ехото ми отговори- “ти вече я изгуби”.

3 replies on “Какво става с мечтите понякога…”

По-хубавото е, че ТЯ вече те изгуби, за което съм страшно доволна!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.