Categories
HTML, CSS, JavaScript School

jQuery fade toggle – как?

Ето един вариант как да имаме fade toggle за даден елемент.  По принцип имаме възможност да ползваме $(‘element’).toggle() – което прави hide() or show() на желания елемент. Но не можем да му дадем коя анимация да ползва. Затова варианта е следния:

1. създаваме анонимна функция /трябва да се добави в основния ви javascript файл или в head-а./- те тва е тя:

jQuery.fn.fadeToggle = function(speed, easing, callback) {
   return this.animate({opacity: ‘toggle’}, speed, easing, callback);
};

2. използваме я 🙂 по същия начин като toggle но с fadeToggle() – $(‘element’).fadeToggle();

Успех.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.