Blog By Boris Delev

1

Да научим HTML, CSS, JavaScript, jQuery – част 1 – Подготовка

От отдавна искам да подготвя нещо подобно, но все не остава време… Ето, сега имам стимул- едно приятелче, което иска да се научи. Затова, всеки един урок и занимания, които му давам, ще ги...

0

Phalcon / security->checkToken() не работи под Chrome?

Открих нещо интересно (за CSRF), което е хубаво да споделя. Ако използвате при формите под PhalconPHP примерно: <input type=”hidden” name=”{{ security.getTokenKey() }}” value=”{{ security.getToken() }}” /> …където се генерира токън, за валидиране… и ако...

0

Jazz FM – app – прехвърли 800 тегления

Изключително ми е приятно да ви споделя, че приложението за Windows 8 на Jazz FM радио прехвърли 800 тегления. Радвам се, че постигнахме този успех и се надявам в бъдеще да го направим още...

It’s hard … you know what to do and didn’t do it. Why not? … because it’s hard 🙂